در جریان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم) آیت‌الله احمد جنتی بار دیگر با رأی اعضا به‌عنوان رئیس انتخاب شد. جنتی ۹۶ سال دارد و همزمان دبیر شورای نگهبان است. به گزارش ایسنا، همچنین بر اساس رای اعضا، سیدابراهیم رئیسی و سیدهاشم حسینی بوشهری به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب شدند.

سیداحمد خاتمی و عباس کعبی نیز مجدداً به عنوان منشیان هیأت رئیسه انتخاب شدند.