انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ایلنا گفت: نسبت به دانشجویان و احکامی که در دانشگاه‌ها صادر شده است، آقای رئیس‌جمهور دستور عفو را داده‌اند که امیدوار هستیم کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها به این مسئله رسیدگی کنند و دستور آقای رئیس‌جمهور را اجرایی کنند. وی در پاسخ به اینکه آیا نظارتی بر اجرای این دستور وجود خواهد داشت یا نه، افزود: قطعا نظارت خواهد شد و وزیر علوم نظارت بر این مسئله را بر عهده خواهد داشت.