فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی سرنگون کردن یک پهپاد ساخت ایران برفراز پایگاه «کنیکو» در شمال شرق سوریه شد. به گزارش ایلنا، سنتکام مدعی شده است که در زمان انجام مأموریت شناسایی بر فراز این پایگاه که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، با این پهپاد ساخت ایران درگیر شده و آن را ساقط کرده است.