مقامات وزارت‌خارجه آذربایجان بعد از حمله روز جمعه به این سفارت اقدام به تخلیه کامل سفارت خود در تهران کردند. در همین حال خبرگزاری ترند باکو شنبه‌شب از قول وزارت خارجه این کشور نوشت: تخلیه کارکنان سفارت جمهوری آذربایجان در ایران به همراه خانواده شان روز یکشنبه انجام می‌شود.