رئیس مجلس گفت: در طول برنامه هفتم توسعه، که سیاست ما تقویت رابطه با همسایگان است، رابطه ایران با روسیه چند برابر خواهد شد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز با اشاره به سفر رئیس دومای دولتی روسیه به ایران افزود: از اولویت‌هایی که در دیدار با ویاچسلاو والودین مورد بحث قرار گرفت در حوزه نفت و گاز، سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه برای عملیات مبادله‌ای با رویکرد قطب گازی بود. نکته مهم دیگر، موضوع راه ارتباطی شمالی- جنوبی بود که نه تنها فدراسیون روسیه بلکه همه کشورهای اوراسیا و آسیای میانه می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.