مشکل بزرگ حقوقی در پرونده روح‌الله عجمیان

 

 

در پی اجرای حکم اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی؛ یک وکیل دادگستری از یک مشکل حقوقی در پرونده مرحوم روح‌الله عجمیان خبر داد. به گزارش رویداد۲۴، سیدصادق کاشانی، وکیل دادگستری نوشت: «در پرونده شهید عجمیان 5 حکم صادر شد که حکم سه نفر به دلیل «نقص در تحقیقات» نقض و حکم دو نفر دیگر تایید و به سرعت اجرا شد. حال اگر در جریان رفع نقص نیاز به تحقیق از محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی و مواجهه حضوری یا بازسازی مجدد صحنه جرم بود چه باید کرد؟!»