رهبر جریان صدر در یک توئیت از عبارت جعلی «خلیج عربی» استفاده کرد. به گزارش میدل ایست نیوز،  مقتدی صدر، نوشت: «میهمانان عرب بزرگوار از کشورهای خلیج عربی به شما خوشامد می‌گویم. به شما برادران عرب در عراق سرزمین اولیای صالح در بصره خودتان خوشامد می‌گوییم، میهمانان ما، اگر نزد ما بیایید خواهید دید که ما میهمان و شما صاحب‌خانه هستید.» این کنایه در حالی است که پیشتر مقتدی صدر در ایام اربعین حسینی از زائران ایرانی خواسته بود که در عراق میهمان باقی بمانند و از میهمان به میزبان تبدیل نشوند.