مهدی بیک، دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد پنجشنبه‌شب بازداشت شد. همسرش با انتشار این خبر در توئیتر نوشت: موبایل، لپ‌تاپ و وسایل مهدی بیک در جریان بازداشتش ضبط شده است.