حسین قدیانی، فرزند شهید اکبر قدیانی درباره اظهارات اخیر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید که اخیر گفته بود «موی زنان، مسئله شهدا بود»، نوشت: «مصداق استفاده‌ی ابزاری از شهدا فقط این نیست که آقایان کارنامه‌ی ضعیف خود را پشت سبک‌ترین تابوت‌ها مخفی کنند؛ بدترش این است که هزینه‌ی انجماد فکری خود را مدام از جیب شهدا بپردازند.» وی در واکنش به گفته قاضی‌زاده افزود: «حساسیت بیش‌تر شهدا روی این بود که مبادا یک عده جهل مرکب خود را با سوءبهره از خون مقدس مظلوم‌ترین بچه‌های این کشور تئوریزه کنند.»