وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حمله خشونت‌آمیز اخیر در پاریس، خواستار «خویشتنداری» پلیس فرانسه در برخورد با «تجمعات مسالمت‌آمیز معترضان» در این کشور شد. ناصر کنعانی با اشاره به پیشینه سیاسی دولت فرانسه در اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به‌ اقلیت‌ها و مهاجرین و نیز برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان، افزود: تحقیقات بی‌طرفانه در خصوص حادثه پاریس می‌تواند به روشن شدن ابعاد آن کمک کند.