وکیل پرونده سهند نورمحمدزاده، از محکومان وقایع اخیر با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکل خود عنوان کرد: حکم به دیوان رفته و در حال بررسی است. ما به نقض حکم اعدام به شدت امیدواریم. نوع رفتار و استقبال از دفاعیات ما و حرف‌های ما که توسط قاضی محترم شنیده شد، امیدواری ما را بالغ بر ۹۰ درصد کرده است. به نظر می‌رسد هفته آینده انشاءلله خبر نقض حکم اعدام موکلم را بشنویم.

به گزارش ایلنا، حامد احمدی گفت: مستندات جدید ارائه کردیم و استشهادیه‌ای به دیوان دادیم. یک سری مسائل دیگر را نیز با دیوان مطرح کردیم که به نتایج آن امیدواریم.