شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که این شورا یک نشست اضطراری درباره وضعیت ایران برگزار می‌کند.

این نشست ویژه در روز پنج‌شنبه سوم آذرماه به  آنچه «وخامت وضعیت حقوق بشری» در ایران خوانده شده؛ اختصاص خواهد داشت.

تصمیم برای برگزاری این نشست، پس از درخواست شامگاه جمعه سفیران آلمان و ایسلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو اتخاذ شده است.