آلمان و ایسلند خواستار برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات و وضعیت حقوق بشر در  ایران شدند. برگزاری چنین نشستی به امضای حداقل یک‌سوم از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نیازمند است و به نوشته رویترز، امضاها به حد نصاب رسیده‌اند. امضاکنندگان خواستار آن شده‌اند که نشست روز ۲۴ نوامبر برگزار شود.