خبرگزاری «رویترز» روز پنجشنبه نوشت، جمهوری اسلامی ایران با سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. آژانس به تهران تأکید کرده که انتظار دارد در این بازدید، دسترسی به موقعیت‌های مکانی و انجام نمونه‌برداری در صورت نیاز انجام شود.