سخنگوی دولت آلمان گفت: «در حال کار بر روی اعمال بسته جدید تحریم‌ها علیه ایران هستیم.» این مقام آلمانی افزود: «اتحادیه اروپا باید درباره اینکه سپاه پاسداران را تحریم می‌کند یا خیر تصمیم‌گیری کند.» اظهارات وی پس از آن مطرح شده که نشریه آلمانی «اشپیگل» روز شنبه اعلام کرد یک بسته تحریمی شامل ۳۱ مورد پیشنهادی، روز دوم نوامبر (چهارشنبه) توسط برلین و هشت عضو دیگر اتحادیه اروپا با ادعای پاسخگو قرار دادن عوامل سرکوب در ایران تهیه شده است.