محمدرضا دماوندی، کارشناس حوزه قفقاز درباره دلیل عصبانیت جمهوری آذربایجان از افزایش مراودات تهران با ایروان، به ایلنا گفت: رفتار و موضع‌گیری مقامات آذربایجان در مقابل ایران نه در این روزها و هفته‌های اخیر بلکه در سال‌های گذشته همواره رفتار غیردیپلماتیک و خصمانه بوده است. وی افزود: به دلایل مختلف که من بخشی از آن را ناشی از حضور لابی جمهوری آذربایجان در لایه‌های مختلف تصمیم‌ساز در ایران می‌دانم، همواره با دلایلی که عموما واهی هستند، مسیر پاسخگویی به باکو مسدود شده است.