عفت مرعشی، همسر هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگویی اظهار کرد: از آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواهم نه به ‌عنوان رهبری، بلکه به‌ عنوان کسی که از ۶۰ سال پیش با او همزیستی و همکاری در مبارزه داشته‌ایم که از بدرفتاری با زندانیان پرهیز شود. وی افزود: به چه دلیل فائزه نباید بیش از یک‌ ماه با خانواده خود ملاقات داشته باشد. هنوز حتی اجازه داشتن وکیل را به او نداده‌اند.