رئیس‌جمهور فرانسه پس از دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت که از فرصت این دیدار استفاده کرده و درباره موضوع حقوق بشر و حقوق زنان صحبت کرده است.

به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون، افزود:من خیلی روشن گفتم که ما از حقوق بشر دفاع می‌کنیم و به خصوص حقوق زنان. البته در مورد برجام هم مفصل صحبت کردیم ولی بر روی این مسئله تاکید کردم که این خیلی مهم است و اعتبار ایران مطرح است و این که آنها باید این مسئله را حل کنند.