کمیته چهارجانبه عربی در نشستی درخصوص تحولات روابط با ایران رایزنی کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان(واس)، در حاشیه صد و پنجاه و هشتمین نشست دوره‌ای اتحادیه عرب در قاهره، کمیته چهارجانبه عربی نشستی در سطح وزرای خارجه درخصوص بررسی تحولات بحران با ایران برگزار کردند.

کمیته چهار جانبه عربی در این نشست در خصوص تحولات بحران با ایران، روند روابط کشورهای عربی با ایران و همچنین راه‌های مقابله با نفوذ ایران در این کشورها تبادل‌نظر کردند.