حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان به فارس گفت: پاسخ ایران به متن پیشنهادی آمریکا و اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که این متن را سازنده ندانسته است، حاکی از اصرار ایران بر مطالبات قانونی خود و مقاومت در مقابل باج‌خواهی آمریکاست. وی با بیان اینکه مذاکره برای لغو تحریم‌ها آب در هاون کوبیدن است و می‌بینید که تاکنون از«ناکجا آباد» بیرون نرفته است، افزود: مذاکرات هرگز به نقطه‌ای نخواهد رسید که منافع کشورمان را در پی داشته باشد و سرانجام به این نتیجه می‌رسیم که تنها راه پیش رویمان خروج از NPT است.