سخنگوی قوه قضائیه، گفت: براساساحکام دادگاه بدوی پرونده متروپل آبادان، 21 متهم دارد و حسین عبدالباقی مالک برج، ۷۵ درصد مقصر شناخته شده است.

مسعود ستایشی، افزود: پرونده متروپل ۲۱ متهم از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی و همچنین حسین عبدالباقی مالک ساختمان به عنوان متهم اصلی دارد. به گفته وی،‌ اتهام این افراد قتل شبه عمدی ۴۳ نفر اعم از ۳۶ مرد و ۷ زن است.

بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، حکم هرکدام از متهمان سه سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب ایام بازداشت، دو سال انفصال از خدمات دولتی هر یک از متهمان دولتی، دو سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی است.

وی درباره میزان تقصیر عبدالحسین عبدالباقی گفت: آقای عبدالباقی به میزان 75 درصد مقصر شناخته شد که باتوجه به فوت ایشان قرار موقوفی تعقیب صادر شد و دیه اولیای دم از محل اموال ایشان که بر اساس تمهیدات دادستانی توقیف شده است، تأدیه خواهد شد.