علی حجازی، دبیرکل حزب سوسیالیستی عربی بعث با حضور در سفارت ایران با مجتبی امانی، سفیر ایران در لبنان دیدار و رایزنی کرد. امانی در این دیدار ضمن تاکید بر حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از لبنان خاطرنشان کرد که ایران آماده ارسال سوخت به لبنان به محض قبول دولت لبنان و ارسال هیأت رسمی به تهران برای برنامه‌ریزی مستقیم در این خصوص است. این مسئول لبنانی نیز از نقش ایران در منطقه تقدیر کرد و گفت که ایران در دور کردن لبنان و تمام منطقه از برخی توطئه‌ها که هدف آن‌ها تغییر هویت منطقه بود نقش داشت.