به تازگی «سایمون شرکلیف»، سفیر انگلیس در تهران در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی گفت: به نظر منفی مردم ایران نسبت به انگلیس احترام می‌گذارم اما بدانید که مردم انگلیس هم همین حس را نسبت به ایران دارند! ناصر کنعانی در واکنش به این اظهارات به ایسنا گفت: به سفیر انگلیس توصیه می‌کنیم چنانچه از تاریخ طولانی ظلم و جفای دولت متبوعش نسبت به ملت ایران بی‌اطلاع است، با مطالعه تاریخ، از ادعاهای بی‌اساس و بی‌مبنا خودداری و توان خود را مصروف جبران سیاست‌های اشتباه دولت بریتانیا و اقدامات غیرقابل‌قبول آن در قبال ملت ایران در برهه‌های مختلف کند و بر پیشبرد روابط‌ دو کشور بر اساس اصول احترام و منافع متقابل تمرکز داشته باشد.