معاون رئیس‌جمهور در یادواره شهدای رسانه استان قزوین گفت: امروز بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت می‌فروشیم و دولت توانسته بسیاری از پول‌های بلوکه شده نفتی را به خزانه کشور برگرداند. با این پول‌های برگردانده شده هم بخشی از بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کردیم. محمد حسینی، اجرای سیاست همسایگی خوب و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های منطقه را از جمله موفقیت‌های بزرگ این دولت در جهت توسعه صادرات دانست و گفت: دیپلماسی اقتصادی ما حتی در حوزه اروپا هم جواب داده و صادرات ما به این قاره طی یک سال اخیر ۲۱۳ درصد رشد داشته است.