عضو فقهای شورای نگهبان در واکنش به برخی مطالب مبنی بر استفاده زهراسادات خاتمی، دختر وی از رانت احمد خاتمی، انتقال از دامپزشکی قم به تهران، عضویت بی‌ضابطه در هیأت علمی دانشگاه تهران و انجام جراحی زیبایی در بیمارستان بهارلو گفت: «دختر من مطلقا در بیمارستان بهارلو عضو هیأت علمی نبوده است و هم‌اکنون طرحش را در منطقه محروم در بندرعباس می‌گذراند و مطلقا در هیچ مرحله‌ای از نام من استفاده نکرده و تنها نمره دخترم بالا بوده است.» خاتمی افزوده انتشار این مطالب کذب به دلیل مواضع وی درباره حجاب است.