علی‌اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاد در واکنش به انتقاداتی مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد، ملک 500 میلیارد تومانی ولنجک متعلق به بنیاد مستضعفان را تخلیه نمی‌کند، پاسخ داد: «هر رئیس جمهوری پس از پایان دوره‌اش یک ساختمان در اختیار دارد و این را سازمان مستضعفین در اختیار قرار داده است، این ساختمان هم طبق همین روال حق احمدی‌نژاد است.» وی در پاسخ به اینکه آیا ابلاغیه یا حکمی برای تخلیه دریافت شده است، گفت: هیچ فشار و دستوری برای تخلیه برای ما نیامده است.