علی باقری گفت: واسطه‌های مذاکرات درصدد تأمین منافع خودشان هستند، اما روسیه و چین تاکنون هیچ موضعی به ضرر جمهوری اسلامی ایران نگرفته‌اند. این گفته محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس به نقل از علی باقری کنی است. رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران روز گذشته در نشست این فراکسیون درباره روند مذاکرات هسته‌ای و سفر روزهای اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کشور گزارش داده است.