محمد باقر قالیباف برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس مجلس دوره یازدهم انتخاب شد.

به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه 4 خرداد ماه، محمدباقر قالیباف را برای سومین سال دوره یازدهم به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند.از 281 آرای ماخوذه، محمدباقر قالیباف با 194 رأی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.مرتضی آقاتهرانی 53 رأی، الیاس نادران 21 رأی و فریدون عباسی 3 رأی کسب کردند و آرای باطله نیز 10 رأی بوده است.همچنین نیکزاد و مصری هر دو با 168 رای و به قید قرعه به عنوان نائب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.