مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته خود دو طرح شفافیت را در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد داد.به گزارش ایرنا، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اعلام کرده که در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس تصمیم‌گیری خواهد شد.