فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: حضور ما در مرزها به معنای این نیست که خطری نظام ما را تهدید می‌کند. حضور به معنای اشراف اطلاعاتی بیشتر و آماده به کار نگاه داشتن و پای در رکاب داشتن نیروهای ما است.

 

به گزارش ایرنا سرتیپ کیومرث حیدری افزود: اقتدار دفاعی به این معنا نیست که مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کشور را به انبار باروت و انبار تسلیحات نظامی عاریه‌ای از غرب و اروپا و انبار مهمات بیگانه تبدیل کنیم این اقتدار نخواهد بود چرا که استمرار نخواهد داشت بلکه توان دفاعی به‌معنای خودکفایی داشتن استمرار عملیاتی است.