سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: پیش‌نویس نهایی در مذاکرات وین هنوز آماده نشده که بخواهیم درباره آن قضاوت کنیم.محمود عباس زاده مشکینی در گفت و گو با ایرنا درباره مفاد جلسه وزیر امورخارجه و رییس تیم مذاکره کننده ایران با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به پاسخ‌هایی جدی که وزیر امورخارجه و تیم مذاکره کننده ایران ارائه دادند، این است که خوشبختانه پیشرفت مذاکرات تا امروز خوب بوده و تیم مذاکره کننده در چارچوب خطوط قرمز نظام و منافع ملی کشور حرکت کرده است.