معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با رد اخباری مبنی بر ناامن بودن مرزهای شرقی کشور، گفت: خلاف برخی دسیسه‌های دشمنان در ناامن جلوه دادن مرزها، هیچ تغییر وضعیت امنیتی در مناطق شرقی وجود ندارد.

 به گزارش ایرنا سید مجید میر احمدی در واکنش به بازنشر مصاحبه معاون وقت دادستان استان کرمان در بستر فضای مجازی، مبنی بر کشف سلاح‌های نیمه سنگین و گلوله‌های ضدهوایی، گفت: این مصاحبه‌ مربوط به معاون دادستان کرمان در سال ۹۷ بوده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: سلاح های کشف شده هم مربوط به باند قاچاقچیان  مواد مخدر  و اشرار بوده است.