سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین با اشاره تسهیل خروج اتباع ایرانی مقیم این کشور گفت: امکان خروج اتباع ایرانی از اوکراین فراهم شد.

به گزارش ایرنا، منوچهر مرادی با اشاره تسهیل خروج هموطنان مقیم اوکراین، در توییتی نوشت: «خوشبختانه با پیگیری سفارت در اوکراین، تلاش همکاران وزارت خارجه، همراهی صمیمانه سفرای محترم در ورشو، بوداپست و بخارست و حمایت وزیر محترم امور خارجه امکان خروج اتباع ایرانی از اوراین فراهم شد.»سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین ابراز داشت: امیدوارم هم وطنان عزیز بسلامت به دامان میهن برگردند.