سناتورهای آمریکایی طرحی برای مقابله با ایران ارائه کردند.به گزارش ایلنا به نقل از کمیته روابط خارجی سنا، رابرت منندز و لیندسی گراهام، سناتورهای آمریکایی طرح ایجاد بانک منطقه‌ای سوخت هسته‌ای برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی را ارائه کردند.در این طرح  آمده است:در حالی که برنامه هسته‌ای ایران سایر کشورها را به سمت رقابت هسته‌ای تشویق می‌کند، ایجاد یک بانک سوخت هسته‌ای در منطقه یا توسعه بانک اورانیوم با غنای کم می‌تواند قسمتی از برنامه جامع برای مقابله با منع اشاعه هسته‌ای در خاورمیانه باشد.