دور هشتم مذاکرات برای لغو تحریم‌های آمریکا عصر دیروز در وین از سر گرفته شد.دور هشتم مذاکرات وین با برگزاری جلسه دوجانبه میان علی باقری مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی و انریکه مورا هماهنگ‌کننده گفت‌وگوها از سر گرفته شد.به گزارش ایسنا، هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی باقری سه شنبه جهت ادامه دور هشتم گفت‌وگوها وارد وین شد.