دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد: بدون رفع جامع و موثر تحریم‌ها، انتفاع اقتصادی از برجام شبیه یک سراب است.علی شمخانی در توییتی نوشت: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و تکنولوژیک کشور دارای ساختار یکپارچه است و رفع تحریم‌ها با هر شناسه‌ای باید برای همه بخش‌ها ماهیت یکسان داشته باشد. تجربه قبلی ثابت کرد که بدون رفع جامع و موثر تحریم‌ها، انتفاع اقتصادی پایدار از برجام بیشتر شبیه یک سراب است.