سردارحسین دهقان با موافقت مقام معظم رهبری، به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمد.به گزارش خبرآنلاین  سردار حسین دهقان، مشاور فرمانده معظم کل قوا در صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر اسبق دفاع، با موافقت مقام معظم رهبری به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمده و مسئولیت کمیسیون دفاعی و امنیتی این شورا را برعهده گرفته است.پیش از این سردار احمد وحیدی، وزیر کشور، این مسئولیت را بر عهده داشت.