عبدالله رمضان‌زاده می‌گوید ممنوع الخروجم بدون هیچ حکمی و غیر قانونی این کار را کرده‌اند و محمدعلی ابطحی هم که وضعیتی مشابه دارد، می‌گویدپیشنهاد یک بار خروج داده‌اند که بروم و برنگردمبه گزارش انصاف نیوز رمضان‌زاده، فعال اصلاح طلب و سخنگو دولت خاتمی،در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوع الخروجی‌اش مربوط به پرونده‌ای یا مساله‌ی مشخصی است؟ گفت: من سال ۹۳ بعد از پایان محکومیتم که از سال ۸۸ تا آن زمان بود برای تمدید گذرنامه‌ام اقدام کردم، به من گفتند که شما نمی‌توانید گذرنامه داشته باشید و ممنوع الخروجید.من هیچ پرونده‌ی مفتوحی در قوه قضاییه ندارم که براساس آن ممنوع الخروج شده باشم. ابطحی نیز در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوع الخروجی برای شما یا کار شما مشکلی ایجاد کرده است، گفت: یکبار به من پیشنهاد یک بار خروج را دادند که من نپذیرفتم. یکبار خروج معنی‌اش این است که برو برنگرد. من تمام سرمایه‌ام و هویت‌ام داخل ایران است.