قوه‌قضاییه اعلام کرد که مقدمات آزادی آرش کیخسروی از وکلای دادگستری متهم به «اخلال در نظم و برخی جرایم علیه امنیت» با تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه فراهم شده است. به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه‌قضاییه در این باره اعلام کرد: قرار آرش کیخسروی و مهدی محمودیان از متهمان پرونده «اخلال در نظم و برخی جرایم علیه امنیت» از بازداشت به وثیقه تبدیل شد و بر این اساس، مقدمات آزادی یکی از متهمان از زندان فراهم شد. از پنج متهم این پرونده، پیش از این سه نفر، آزاد شده بودند و از متهمان باقی‌مانده، آرش کیخسروی با تودیع وثیقه آزاد خواهد شد و مهدی محمودیان به‌لحاظ محکومیت به حبس در پرونده دیگر، در زندان خواهد ماند.