ایران مصمم به توسعه روابط  با باکو است

وزیر امور خارجه در گفت و گوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، آزادی دو راننده ایرانی را اقدامی سازنده برای رفع سوء تفاهمات ارزیابی کرد و گفت: تهران مصمم به توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه با باکو است.‎به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان و جیحون بایرامف در این مکالمه با اشاره به تماس‌های سازنده اخیر دو وزیر، از آزادی دو راننده ایرانی بازداشتی در جمهوری آذربایجان تمجید کرده و این اقدام را سازنده توصیف کرد که می‌تواند فضای لازم را جهت حل و فصل سوء تفاهمات فراهم کند.