کاظم غریب‌آبادی با انتشار توئیتی نوشت: ماموریت من در وین از ١۵ اکتبر (٢٣ مهر) به دلیل تصدی مسئولیت جدید در تهران، پایان می‌یابد. به گزارش ایسنا، نماینده ایران در آژانس و نزد دیگر سازمان‌های بین‌المللی ادامه داد: سیاست ما مبتنی بر مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی با هدف تامین منافع ملی ایران است. غریب آبادی از خرداد ۹۷ به عنوان نماینده ایران در آژانس و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در وین فعالیت کرده است. گفته می‌شود وی قرار است به عنوان معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق‌ بشر قوه‌ قضاییه به زودی معرفی شود.