بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در اقدامی سخیف و اختلاف‌افکن؛ تعدادی گالن سوخت به سفارت انگلستان در تهران اهدا کرد!  در این اقدام به اصطلاح نمادین، دانشجویان با گالن‌های سوخت مقابل سفارت انگلیس عکس یادگاری گرفتند!  گفتنی است طی روزهای اخیر، مردم انگلستان با مشکل کمبود سوخت مواجه شده‌اند. طبق آخرین اخبار، همچنان تعداد زیادی از پمپ بنزین‌های این کشور در تعطیلی به سر می‌برند.