تحلیلگر مسائل سیاسی کشور با اشاره به اینکه اختلافات در داخل جریان اصولگرایی به شدت وجود دارد اما بروز و ظهور بیرونی ندارد، درباره حزب فراگیر در ایران تصریح کرد: در ایران جریان فراگیر حزبی هرگز موفق نخواهد بود. محمد مهاجری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه هرگاه قدرت در ایران یکدست می‌شود، انشقاق میان جریان اصولگرا بروز پیدا می‌کند، آیا در این دوره نیز شاهد چینین چیزی هستیم، اظهار داشت: همه اصولگرایان سعی می‌کنند هر گونه اختلافی میان خودشان را در بیرون عملی نکنند. اختلافات در داخل جریان اصولگرایی به شدت وجود دارد اما بروز و ظهور بیرونی ندارد و اینکه انتظار داشته باشیم یک جریان جدیدیبه نام نوگرایی به وجود بیاید، نه اتفاق نمی‌افتد. وی با بیان اینکه اما موضوع یکدست شدن قدرت نیز به عنوان یک پروژه «مدلی» وجود دارد، افزود: واقعاً با این اعتقاد که باید دست کم قوه مقننه، مجریه و همچنین نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خارج از دولت هماهنگ شوند تا دولت‌ها بتوانند کارها را پیش ببرند،‌ حداقل تا یک سال آینده نباید انتظار داشت که اختلاف‌ها به صورت علنی در بیرون بروز داده شود. چنین اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه دعواهای درون سازمانی و درون تشکیلاتی خیلی گسترده شود که آن را نیز بعید می‌دانم. این تحلیل‌گر سیاسی اصولگرا درباره اینکه جریان اصولگرا عقلای خود را حذف و گوشه‌نشین می‌کند از جمله رفتاری که با آقای عسگر اولادی و ناطق شد و حالا با لاریجانی و روحانی انجام می‌شود، بیان داشت‌: در جریان قدرت یکدست، قرار نیست اصولگرایان میانه‌رو و معتدل در قدرت باشند.