یک نماینده مجلس از رئیس جمهور درخواست کرد کاسبان تحریم مراسم اربعین باید مشخص شوند. محمدحسن آصفری در حساب شخصی توئیترش نوشت: آقای ‎رئیس‌جمهور بی‌شک در عدم حضور خیل مشتاقان ‎پیاده‌روی اربعین از مرزهای زمینی کارشکنی شده و کاسبان تحریم مراسم اربعین باید مشخص شوند. کم‌کاری بعضی از مسئولین، قابل بخشش نیست و مجلس قطعا پیگیری خواهد کرد.