یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از تهیه طرحی به منظور انتخاب وزرای منطقه‌ای با هدف تمرکززدایی و هماهنگی برای پیگیری مشکلات برخی استان‌ها در سطح ملی، خبر داد.  به گفته ابوالفضل ابوترابی وزیر منطقه‌ای در داخل هیات وزیران بوده و از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت.