سفارت آلمان در تهران در صفحه اینستاگرام خود با طرح این پرسش که آیا آلمان در ایران برنامه پذیرش بشردوستانه‌ای برای اتباع افغانستان در دست اقدام دارد، نوشت: «برنامه پذیرش خاصی در ایران برای اتباع افغانستان وجود ندارد. شما (افغانستانی‌ها) برای ارائه درخواست پناهندگی باید در آلمان حضور داشته باشید. ارائه درخواست پناهندگی به سفارتخانه‌ها امکان‌پذیر نیست. اتباع افغانستان در روند پناهندگی مشمول امتیاز خاصی نمی‌شوند و سهمیه خاصی برای آنها وجود ندارد.»