طالبان از ایران در مراسم اعلام دولت افغانستان دعوت کرد.  به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک منبع آگاه طالبان اعلام کرد که طالبان، ترکیه، چین، روسیه، ایران، پاکستان و قطر را به رویدادی که برای اعلام دولت جدید در افغانستان اختصاص دارد، دعوت کرد.  به گفته این منبع، طالبان تمام مراحل لازم برای اعلام دولت را طی کرده‌اند. دولت جدید افغانستان توسط رهبر این جنبش، کنترل خواهد شد.