در جریان جلسه علنی دیروز مجلس،‌ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مشهد در دستور کار قرار گرفته و اعلام وصول شد. قاضی‌زاده هاشمی چهارمین نماینده‌ای است که به صندلی مجلس و آرایی که به او داده شده، پشت کرده و راهی جایی غیر از مجلس می‌شود. پیش از او علیرضا زاکانی به شهرداری تهران، احسان خاندوزی به وزارت اقتصاد و سیدجواد ساداتی‌نژاد به وزارت کشاورزی رفته‌اند. گفته می‌شود قاضی‌زاده هاشمی قرار است به ریاست بنیاد شهید منصوب شود.