نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: بنده تاکنون هیچ دخالتی در عزل و نصب افراد نه در مورد استانداران و نه دیگر مدیران نداشته و نخواهم داشت، اما اگر تخلفی صورت بگیرد، نسبت به آن تذکر داده می‌شود.سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مجمع نمایندگان خراسان رضوی، با اشاره به تشکیل دولت جدید و چینش بدنه اجرایی دولت، اظهار کرد: اینکه دولتی برای تعیین استاندار و نماینده خود در استان از نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم در آن شهر و استان هستند، مشورت می‌گیرد، نشان از صمیمیت و نگاه تحولی این دولت نسبت به مردم دارد که بسیار ارزشمند است.