نگاهداری جایگزین زاکانی شد

رئیس مجلس در حکمی بابک نگاهداری را به‌عنوان سرپرست مرکز پژوهش‌های قوه مقننه منصوب کرد.

محمدباقر قالیباف طی این حکم، نگاهداری را با حفظ سمت ( مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس) به‌عنوان سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منصوب کرد. پیش‌ازاین، علیرضا زاکانی عهده‌دار این مسئولیت بود که به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد.